Garanţia Produselor


Tănase S. Sorin Mihai P.F.A. acordă garanţie pentru toate produsele NOI, comercializate în conformitate cu reglementările în vigoare, respectiv O.G. 21/1992 , Legea 449/2003, O.G. 174/2008 şi O.G 34/2014.

Toate produsele comercializate pe site-ul nostru beneficiaza de o garantie de conformitate de 12 luni.

Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garanţia comercială oferită.

Pentru produsele Noi se acordă garanţie comercială de 1 lună, dacă nu este specificat altfel în paginile produselor.

Pentru articolele Second-Hand / Pentru Colecţie nu se acordă garanţie comercială, dacă nu este specificat altfel în paginile produselor.

Pentru articolele Vechi / Vintage / Pentru Colecţie nu se acordă garanţie comercială, acestea nefiind destinate utilizării ci doar colecţionării.

Firma noastră comercializează produse care respectă conformitatea tuturor condiţiilor comerciale, prezentând parametri de calitate şi performanţe normale la care consumatorul se poate aştepta în mod rezonabil, date fiind natura produselor şi caracteristicile acestora. Toate produsele sunt testate, descrierile conţin toate rezultatele testărilor, caracteristicile importante, iar pozele sunt absolut reale pentru produsele Second-Hand / Vintage / Vechi, iar la produsele noi, pozele nu creeaza obligatii contractuale (sunt doar cu titlu de prezentare).

Termenul de garanţie decurge atât pentru garanţia de conformitate cât şi pentru cea comercială de la data înscrisă pe factura de vânzare şi diferă în funţie de tipul produsului cumpărat. 


Nu fac obiectul garanţiei comerciale următoarele:

Accesorii oferite BONUS, cu titlu de gratuitate;

- Consumabile;

Produse de uz igienic;

Produse personalizate;

Licenţe software.

Firma noastră nu-şi asumă răspunderea privind pierderea informaţiilor soft ce ar putea surveni ca urmare a unor defecţiuni hardware.

Firma noastră nu răspunde de eventualele probleme de compatibilitate cu subansamble şi echipamente achiziţionate de la alte firme.

La solicitarea garanţiei este necesară prezentarea produsului defect cu sigiliile intacte. În cazul în care sigiile sunt rupte, produsele pot fi returnate solicitantului / expeditorului fără a i se soluţiona garanţia.

În cazul în care produsul este trimis prin curier, costul pentru transportul la sediul firmei este suportat de către Client. Dacă se constată că solicitarea de acordare a garanţiei este justificată (produs nefuncţional) costul de retur către Client este suportat de către firma noastră.

În cazul în care solicitarea de acordare a garanţiei este nejustificată (produs funcţional), solicitantul va achita taxele de transport tur-retur pentru produse şi eventuale costuri de diagnosticare (stabilite de unitatea de service).


Nu fac obiectul garanţiei:

a) produse care prezintă defecte fizice precum:

- lovituri, crăpături, ciobiri;

- componente / piese arse sau plesnite etc;

- etichete sau sigilii de garanţie deteriorate, îndepărtate sau modificate;

b) produse utilizate în condiţii neadecvate:

- tensiuni de alimentare necorespunzătoare;

- supunerea la variaţii mari de temperatură şi presiune;

- şocuri mecanice;

- manipulare incorectă;

- utilizarea produselor în condiţii de umiditate, praf, noxe sau sub acţiunea substanţelor chimice;

- cu software parolat, etc.;

c) produse care prezintă defecte tehnice precum:

- setări şi instalări incorecte: cu surse defecte, la prize fără împământare, cu pătrunderea de lichide, metale sau alte substanţe în interiorul echipamentelor, cu intervenţia mecanică sau plastică asupra produselor, cu conectarea sau deconectarea anumitelor componente în timpul funcţionarii echipamentelor, virusări, rescrieri greşite de BIOS sau BIOS parolat, etc.;

- instalări în care s-au folosit incorect programele de instalare sau au fost utilizate alte drivere ori programe decât cele originale;

- instalarea sau punerea în funcţiune a produselor de către persoane neautorizate;

Programele şi informaţiile salvate pe medii de stocare vor fi şterse în timpul operaţiunilor de service. Recomandăm realizarea de back-up periodic.