Politica de Confidenţialitate

Art. (14) - (23) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) care a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L111/04.05.2016 și poate fi accesat aici.

Politica de confidențialitate a datelor personale

1. Introducere

Îți mulțumim pentru interesul față de magazinul nostru. Când intri într-o relație de orice fel cu noi, ne încredințezi informațiile tale.

Scopul acestei Politici de confidențialitate este să îți explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele. Îți luăm în serios confidențialitatea și nu vindem niciodată liste sau adrese de e-mail. Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile personale îți aparțin, facem tot posibilul să le prelucrăm cu atenție. Nu oferim informații unor părți terțe fără a te informa. Aceste informații sunt importante. Sperăm să le citești cu atenție.

Această notă te informează despre informațiile pe care le procesăm în legătură cu tine în relație cu organizația noastră. În colectarea acestor informații, noi acționăm în calitate de operator și, prin lege, suntem obligați să îți furnizăm informații despre noi, despre motivul și modul în care folosim datele tale și despre drepturile pe care le ai asupra datelor tale.

2. Alte Servicii

Această Politică de confidențialitate nu acoperă aplicațiile și site-urile altor terți la care poți ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru. Acest lucru nu aparţine controlului nostru. Te încurajăm să examinezi Politica de confidențialitate de pe orice site și/sau aplicație înainte de a furniza date personale.

3. Cine suntem noi?

Tănase S. Sorin Mihai P.F.A., cu sediul social în Strada Frăsinet nr. 10, bl. 5N, sc. A, ap. 8, Ploieşti, Prahova, înmatriculată în Registrul Comerțului cu numărul F29/227/25.02.2021, având cod de înregistrare fiscală 43809049, telefon 0735.497.2244 e-mail tsorin2002@gmail.com este responsabilă de prelucrarea datelor tale cu caracter personal pe care le colectăm direct de la tine sau din alte surse. Potrivit legislației, firma noastră este operator de date cu caracter personal. Pentru ca datele tale să fie prelucrate în siguranță, ne angajăm să protejăm informațiile tale personale.

4. Cine ești tu?

Potrivit legislației, tu, persoana fizică beneficiară a serviciilor noastre sau persoana aflată într-o relație de orice fel cu firma noastră, ești o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a-ți permite să îți exerciți cu ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita comunicarea dintre noi, operatorul de date și tu, persoana vizată.

5. Angajamentul Nostru

Protecția informațiilor tale personale este foarte importantă pentru noi. De aceea, ne-am luat angajamentul să respectăm legislația europeană și națională privind protecția datelor cu caracter personal, în special Regulamentul (EU) 679/2016, cunoscut și sub denumirea de GDPR și următoarele principii:

Legalitate, echitate și transparență

Prelucrăm datele tale legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care le utilizăm, iar tu ești informat corespunzător.

Controlul îți aparține

În limitele legii, îți oferim posibilitatea de examina, modifica, șterge datele personale pe care le-ai împărtășit cu noi și de a-ți exercita celelalte drepturi.

Integritatea datelor și limitarea scopului

Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.

Securitate

Am implementat măsuri rezonabile de securitate, astfel încât să îți protejăm cât mai bine informațiile. Cu toate acestea, reține faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.

6. Schimbări

Putem schimba această Politică de confidențialitate în orice moment. Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site.

7. Întrebări și solicitări

Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor tale sau dorești să îți exerciți drepturile legale în legătură cu datele pe care le deținem sau dacă ai îngrijorări cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, ne poți scrie la adresa de e-mail: tsorin2002@gmail.com.

8. Informațiile Tale

8.1. Ce fel de informații colectăm despre tine?

Atunci când navighezi pe site-ul nostru, când plasezi o comandă, când creezi un cont, când ne transmiți o solicitare pe e-mail sau ne contactezi în orice alt scop și pe orice alt canal de comunicare, ne vei comunica următoarele date personale, pe care le colectăm direct de la tine sau din alte surse, cum ar fi:

Numele și prenumele

Adresa de facturare/livrare

Numărul de telefon

Adresa de e-mail

Username

Parola

Informatii bancare.

 

Este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum:

Adresa IP

Navigatorul de internet

Limba

Paginile web pe care le accesezi pe site-ul nostru etc.

 

8.2. De ce colectăm aceste informații?

Când interacționezi în orice fel cu noi este posibil să ne dai sau să primim din alte surse informații precum:

În vederea încheierii sau executării unui contract de vânzare dintre tine și noi;

Pentru a-ți răspunde la întrebări și solicitări;

Pentru a oferi și îmbunătăți serviciile și produsele pe care le oferim;

Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice;

Pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;

Pentru crearea și/sau mentenanța conturilor;

Pentru a ne conforma legislației;

Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță.

 

8.3. Care este temeiul legal pentru prelucrare?

Ți-ai dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între tine și noi, dar reține că îți poți retrage în orice moment consimțământul prin transmiterea unei cereri scrise la adresa de e-mail: tsorin2002@gmail.com.

8.4. Cât timp stocăm datele?

Contul cu care te-ai înregistrat este păstrat pe o perioadă nedeterminată pentru a îţi facilita uşurinţă realizării cumpărării de produse. De asemenea, mai sunt stocate şi datele pe care le furnizaţi în profilul de utilizator. Toți utilizatorii își pot vedea, edita sau șterge informațiile personale oricând (dar nu își pot schimba numele de utilizator). De asemenea, administratorii sitului web pot vedea și edita aceste informațîi.

Reține faptul că în anumite situații expres reglementate, stocăm datele pe perioada care ne este impusă de lege, cum ar fi păstrarea facturilor pe o perioadă de 10 ani.

8.5. Cum partajăm informațiile tale cu ceilalți?

Putem dezvălui datele tale, respectând legea aplicabilă, partenerilor de afaceri sau altor terți Depunem în permanență eforturi rezonabile pentru a ne asigura că acești terți au implementate măsuri adecvate de protecție și securitate.

De exemplu, am putea furniza datele tale către alte companii, precum furnizorii de servicii IT sau telecomunicații, contabilitate, curierat, procesator de plăţi, servicii juridice. Acești terți sunt selectați cu o grijă deosebită astfel încât datele tale să fie prelucrate doar în scopurile pe care noi le indicăm.

Deși foarte puțin probabil, am putea vinde în viitor afacerea sau o parte a afacerii, situație care va include transferul datelor tale.

Vom putea, de asemenea, furniza informațiile tale cu caracter personal și către parchet, poliție, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

9. Care sunt drepturile tale?

Drepturile tale conform Regulamentului GDPR sunt următoarele:

Dreptul de retragere a consimțământului

Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale

Dreptul de acces asupra datelor

Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete

Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)

Dreptul la restricționarea prelucrării

Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre tine către alt operator

Dreptul de a te opune prelucrării datelor

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri

Dreptul de a te adresa justiției

Dreptul de depune o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere.

 

Te rugăm să reții că:

Dacă vrei să îți exerciți drepturile, o poți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail: tsorin2002@gmail.com.

Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primite va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, îți vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă te vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a te adresa justiției.

Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspect, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a te identifica într-un termen util.

Dacă, deși depunem toate eforturile, nu reușim să te identificăm, iar tu nu ne furnizezi informații suplimentare pentru a reuși să te identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.

 

10. Întrebări, solicitări și exercitarea drepturilor

Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor tale sau dorești să îți exerciți drepturile legale sau ai orice altă îngrijorare cu privire la confidențialitate, ne poți scrie la adresa de e-mail: tsorin2002@gmail.com.