Termeni şi Condiţii

1. Acceptarea Termenilor și Condițiilor

1.1. Acești Termeni si Condiții, inclusiv orice politici sau alți termeni și condiții menționați in prezentul document și disponibile pe site, cu modificările ulterioare, reglementează relația contractuală a clientului cu Tănase S. Sorin Mihai P.F.A. Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Conditiile. Înainte de a finaliza comanda vi se va specifica în mod clar să acceptați Termenii și Condițiile în versiunea publicată pe site la momentul plasării comenzii. Prin acceptarea acestor termeni sunteți de acord să respectați Termenii și Condițiile în versiunea publicată pe site-ul nostru la momentul plasării comenzii. Dacă nu acceptați, nu puteți plasa comenzi pe site-ul nostru.

1.2. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări în orice moment Termenilor și Condițiilor prin postarea modificărilor pe site, fără o notificare prealabilă. Schimbările importante vor fi comunicate într-o manieră adecvată. Orice schimbare se va aplica noilor comenzi. Asigurați-vă că recitiți Termenii și Condițiile de fiecare dată înainte de a finaliza comanda. Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, sunteți de acord cu respectarea Termenilor și Condițiilor în versiunea publicată pe site la momentul vizitei dumneavoastră.

2. Site-ul

2.1. www.semporius.ro este operat de Tănase S. Sorin Mihai P.F.A., înscrisă legal, conform legislației din Romania, cu sediul social în Ploieşti, Strada Frăsinet Nr. 10, Bl. 5N, Sc. A, Ap. 8, CUI 43809049 și avand contul RO35BTRLRONCRT0591266601 deschis la Banca Transilvania Ploieşti.

2.2. Sunteți în relație contractuală cu Tănase S. Sorin Mihai P.F.A. care operează site-ul pe care îl vizitați și/sau prin care încheiați o tranzacție online, dacă nu se specifică în mod expres altfel în altă parte.

3. Statutul Dumneavoastră

Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, confirmați că sunteți consumator, că aveți cel puțin 18 ani și că sunteți apt din punct de vedere legal pentru a încheia contracte obligatorii în numele dumneavoastră și că toate datele furnizate și necesare pentru achiziționare sunt corecte, complete și adevărate în momentul în care plasați comanda.

4. Formarea unui Contract

4.1 Conținutul site-ului nostru, din punct de vedere legal, nu reprezintă o propunere pentru un contract de cumpărare, ci o prezentare a ofertelor noastre. Prin urmare, dacă plasați o comanda prin intermediul site-ului nostru, aceasta constituie o ofertă de cumpărare a unui produs listat pe acest site. Comanda dumneavoastră este urmată de acceptarea noastră, conform celor descrise în continuare.

4.2. Comanda poate fi plasată prin intermediul site-ului nostru. Pentru a face o comandă pe site, veți parcurge un proces simplu, la sfârșitul căruia veți confirma comanda apăsând butonul "Finalizează comanda"/”Confirmă comanda”. Butonul va indica în mod clar că plasarea comenzii implică obligația dumneavoastră de plată. Înainte de confirmarea comenzii, sunteți întotdeauna informat cu privire la prețul total care trebuie plătit și veți avea întotdeauna posibilitatea de a verifica și eventual de a corecta comanda.

4.3. După plasarea unei comenzi, veți primi un email prin care confirmăm primirea și înregistrarea comenzii dumneavoastră. Acest lucru nu înseamnă că această comandă a fost acceptată. Toate comenzile sunt supuse acceptării de către noi. Contractul dintre dumneavoastră și noi va fi format numai după acceptarea de către noi a comenzii dumneavoastră. Contractul se va referi strict la acele produse pentru care am acceptat comanda plasată de către dumneavoastră, urmând a vă transmite o confirmare de acceptare telefonic sau prin email. În cazul în care nu putem onora un contract din cauza stocului insuficient de produse, eroare tehnică ori neconformități constatate în momentul procesului de expediere, vă vom informa cu privire la această situatie și vom rambursa sumele plătite de catre dumneavoastră pentru aceste produse, dacă este cazul, în conformitate cu dispozițiile de rambursare din secțiunea referitoare la drepturile dumneavoastră statutare de retragere prevăzute în acești Termeni și Condiții, în decurs de cel mult 7 zile de la data la care ne-ați comunicat decizia dumneavoastră de terminare a contractului.

4.4. Vă rugăm să aveți în vedere că numai produsele listate pe site-ul nostru cu descrierea produsului și un preț de vânzare sunt destinate vânzării. Materialele publicitare, inclusiv, dar fără a se limita la bannerele afișate pe site-ul nostru și/sau pe canalele noastre de social media, au scopul exclusiv de a promova un brand anume și nu creează o obligație din partea Tănase S. Sorin Mihai P.F.A. de a avea disponibil sau de a face disponibile pentru vânzare produsele specifice prezentate în aceste materiale publicitare.

5. Dreptul Legal de Retragere

5.1. Perioada de Retragere

Aveți dreptul legal de a vă retrage comanda sau din contractul încheiat cu noi în termen de 14 zile, fără a motiva retragerea. Pentru a respecta termenul-limită de retragere, este suficient să trimiteți comunicarea de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere. Perioada de retragere va expira la 14 zile după data livrării, adică data la care dumneavoastră sau o parte terță (alta decât transportatorul) indicată de dumneavoastră, intrați în posesia fizică a produsului.

5.2. Exercitarea dreptului de retragere

Trebuie să informați Tănase S. Sorin Mihai P.F.A. cu privire la decizia de a vă retrage, printr-o declarație fără echivoc.

Trimiteți un e-mail la Secţiunea “Contact” afișată pe site-ul nostru cu declarația dumneavoastră fără echivoc de retragere. Vă recomandăm să includeți numărul comenzii (ID-ul comenzii) sau numărul facturii, numărul contului bancar / titularul contului bancar în care ar trebui să fie rambursată suma, și o declarație clară că vă retrageți din contractul de achiziție în cauză.

5.3. Excepții

Nu vă puteți retrage în cazul în care: produsele sunt personalizate conform specificațiilor dumneavoastră, produsele sunt consumabile, sau in cazul programelor software care au fost activate după livrare.

5.4. Consecințele retragerii

Vom efectua această rambursare prin transfer bancar. Avem dreptul de a amâna rambursarea până la primirea și verificarea produselor.

5.4.1. Rambursarea: Dacă vom accepta returnarea produsului, vă vom rambursa toate plățile primite de la dumneavoastră (cu excepția costurilor rezultate din transportul produselor către noi) nu mai târziu de 14 zile de la primirea produsului returnat nouă. Costurile de returnare a produsului: Conform legii, cheltuielile cu returul produselor către comerciant revin în sarcina consumatorului.

5.4.2. Returnarea produsului: Veți trimite înapoi produsele la adresa noastră de retur (vezi mai jos) nu mai târziu de 14 zile de la data la primirii mărfii. Termenul este respectat dacă trimiteți înapoi produsul înainte ca perioada de 14 zile să expire. Produsul poate fi returnat numai prin curier la sediul din care a fost livrat. Puteți găsi adresa de retur indicată în factura ce însoțește marfa, la adresa Ploieşti, Strada Frăsinet Nr. 10, Bl. 5N, Sc. A, Ap. 8.

5.4.3. Răspunderea dumneavoastră: Daca mărfurile sunt complete, inclusiv ambalajul original, nedeteriorat, răspundeți doar pentru diminuarea valorii produselor rezultată din manipulare. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contract şi acesta returnează bunurile cu valoare scăzută, folosite, deteriorate sau incomplete, cumpărătorul plătește vânzătorului costurile suportate în legătură cu reparația bunurilor.

6. Răspundere

6.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte le poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

6.2. Prin crearea și utilizarea Contului, Clientul / Utilizatorul / Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parolă) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

6.3. Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținuțului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul / Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și Condițiile site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul site-ului, existentă la data creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii.

6.4. Ulterior creării Contului, utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor site-ului.

6.5. Nu vom fi ținuți responsabili pentru orice neexecutare, sau pentru întârzierea în executarea oricăreia dintre obligațiile noastre în temeiul unui contract, în măsura în care este cauzată de evenimente în afara controlului nostru rezonabil (un "eveniment de forță majoră"). Un eveniment de forță majoră include, fără a se limita la, rebeliunea civilă, revoltă, atac terorist, război, incendiu, dezastre naturale, epidemii, imposibilitatea de a utiliza transportul, aeronavele sau alte mijloace de transport public sau privat, imposibilitatea de a utiliza rețelele de telecomunicații publice sau private, legile, legislațiile, reglementările sau restricțiile oricărui guvern.

6.6. Vă rugăm să rețineți că trebuie să respectați toate legile și reglementările aplicabile. Nu vom fi ținuți responsabili pentru nici o încălcare cu privire la oricare din aceste legi.

7. Alegerea Legii și Jurisdicției

Acești Termeni și Condiții, precum și toate aspectele apărute sau legate de acești termeni și contractul de cumpărare vor fi reglementate de legea țării, cu excluderea legilor de conflict. Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii aparute între Tănase S. Sorin Mihai P.F.A. și Clienți/Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente, din Municipiul Ploieşti.

8. Prelucrarea datelor cu caracter personal și Confidențialitate

8.1. Conform cerințelor Legii nr. 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Operatorul are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către Client.

8.2. Scopul colectării datelor este:

– informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația Contului lor, inclusiv validarea, expedierea și facturarea Comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Comandă sau la Bunurile achiziționate. Refuzul precizării datelor minime pentru efectuarea facturilor și livrare atrage anularea comenzii;

– de cercetare de piață, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul Clientului/Cumpărătorului (prin intermediul Cookie-urilor);

8.3. Prin completarea datelor în formularul de creare de Cont și/sau de Comandă, Cumpărătorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a Operatorului și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul prevăzut mai sus la punctul 8.2., excepție făcând:

- monitorizare automatizată prin intermediul Cookie-urilor și/sau alte soft-uri unde avem nevoie de acordul clientului/cumpărătorului/vizitatorului.

8.4. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

8.5. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: Ploieşti, Prahova, Strada Frăsinet Nr. 10, Bl. 5N, Sc. A, Ap. 8, în atenția Tănase S. Sorin Mihai P.F.A., vă puteți exercita dreptul de intervenție asupra datelor, după caz:

- rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;

- transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

- notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

 

8.6. De asemenea, Tănase S. Sorin Mihai P.F.A. poate furniza datele cu caracter personal ale Cumpărătorului altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai in scopurile menționate anterior, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plată/bancare sau alte servicii, furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a Bunurilor și Serviciilor noastre.

8.7. Informațiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

8.8. Tănase S. Sorin Mihai P.F.A. va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

8.9. Nici o declarație publică, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcuta de Cumpărător/Client cu privire la Comandă/Contract fără consimțămantul prealabil scris al Vânzătorului.

8.10. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul site-ului. Tănase S. Sorin Mihai P.F.A nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

8.11. Prin înscrierea în baza de date a Tănase S. Sorin Mihai P.F.A, Clientul/Cumpărătorul își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți, parteneri ai Tănase S. Sorin Mihai P.F.A: furnizori de servicii în vederea îndeplinirii obiectului Contractului încheiat între Cumpărător și Vânzător, precum și de agenții de stat, guvernamentale, atunci când legislația prevede acest lucru, cât și de alte companii cu care Tănase S. Sorin Mihai P.F.A poate dezvolta programe comune de ofertare pe piață a Bunurilor și/sau a Serviciilor etc.

8.12. Politica de review-uri. Scrierea de review-uri (opinii) se poate face de către utilizatorii site-ului adăugând la nume și prenume doar inițialele (exemplu P.G. sau P.G.69), pentru protecția confidențialității, și doar descrieri utile legate strict de produsul respectiv. Ne rezervăm dreptul de a nu aproba review-urile inadecvate. Nu suntem interesați de date personale ci doar, prin informațiile suplimentare ale dumneavoastră, să informăm cu ceva util pe ceilalți cumpărători.

9. Risc și Titlu de Proprietate

9.1. Riscul de pierdere sau de deteriorare a produselor va trece în grija dumneavoastră atunci când dumneavoastră sau o parte terță indicată de dumneavoastră (alta decât transportatorul solicitat de Tănase S. Sorin Mihai P.F.A) dobândește posesia fizică a produselor. În cazul returului de produse, riscul de pierdere sau deteriorare a produselor trece în grija noastră atunci când noi, sau o parte terță indicată de către noi, dobândește posesia fizică a produselor.

9.2. Dreptul de proprietate asupra produselor va trece în grija dumneavoastră când vom primi plata integrală a tuturor sumelor datorate pentru produse, inclusiv cheltuielile de livrare dacă este cazul, comisioanele de manipulare sau taxe similare, dacă este cazul. În cazul returului de produse, dreptul de proprietate asupra produselor va trece în grija noastră după îndeplinirea obligațiilor noastre de rambursare în conformitate cu acești Termeni si Conditii.

10. Anularea de către Tănase S. Sorin Mihai P.F.A

Putem rezilia contractul de cumpărare printr-o notificare, iar dumneavoastră nu aveți dreptul de a solicita despăgubiri în următoarele cazuri:

- datele furnizate de dumneavoastră pe site sunt incomplete sau incorecte;

- nerespectarea termenilor si condițiilor noastre (cu excepția cazurilor de nerespectare minoră);

- activitatea dumneavoastră pe site provoacă sau poate provoca prejudicii de orice fel pentru noi, afiliații sau furnizorii noștri;

- efectuarea a mai mult de trei încercări consecutive de livrare eșuate pentru același produs.

 

11. Politica de vânzare online

11.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Client/Cumpărător.
Pentru motive justificate, Tănase S. Sorin Mihai P.F.A își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care considera că în baza conduitei sau a activității Clientului/Cumpărătorului pe site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Tănase S. Sorin Mihai P.F.A. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al Tănase S. Sorin Mihai P.F.A, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea acestor măsuri.

11.2. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe site, prin adaugarea Bunurilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. O data adăugat în coșul de cumpărături, un Bun este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru acesta. Adăugarea unui Bun în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului.

11.3. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “Contact” din site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

11.4. Toate preturile aferente Bunurilor prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON) includ Taxa Verde şi nu includ TVA, Tănase S. Sorin Mihai P.F.A. nefiind platitor de TVA.

11.5. Termenul Refurbished inseamna Reconditionat, adus la o stare de utilizare in parametri normali, produsul prezentandu-se intr-o stare mai buna decat unul second hand, avand sau nu interventii asupra zonei estetice. 

11.6. Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor disponibile pe site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Tănase S. Sorin Mihai P.F.A, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. Imaginile produselor pot conține accesorii neincluse în pachetele standard.

11.7. Ne rezervăm dreptul de a șterge/adăuga orice informație de pe site sau de a întrerupe activitatea fără o notificare prealabilă.

11.8. Referirile la alte site-uri există pentru a ajuta clientul/cumpărătorul. Nu ne asumăm răspunderea pentru conținutul acestora.  

11.9. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

11.10. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de catre Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poata sa pretindă celeilalte daune-interese în urmatoarele cazuri:

- neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;

- invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Tănase S. Sorin Mihai P.F.A, în cazul plății online;

- datele furnizate de către Client/Cumpărător pe site sunt incomplete și/sau incorecte;

 

12. Preț, Reduceri și Plată

12.1. Preț

12.1.1. Prețurile produselor sunt cele exprimate pe site-ul nostru la momentul comenzii, cu excepția cazurilor unor erori evidente.

12.1.2. Prețurile produselor sunt exprimate în moneda indicată pe site şi nu includ TVA (nu suntem plătitori de TVA). Produsele sunt facturate exclusiv în moneda indicată pe site. Nu suntem responsabili pentru orice comisioane de conversie aplicate de banca emitentă a cardului dumneavoastră de credit sau de debit. Comisioanele de conversie, cum ar fi cele valutare vor fi suportate de dumneavoastră.

12.1.3. Prețurile produselor și alte costuri sunt supuse oricând modificării, dar modificările nu vor afecta comenzile anterioare.

12.2. Reduceri de preț

12.2.1. Putem acorda reduceri de preț pentru produsele achiziționate de pe site-ul nostru în conformitate cu regulile stabilite privind reducerile. Regulile aplicabile pentru reduceri sunt disponibile la locul în care reducerile sunt afișate. Reducerile pot fi asigurate în diferite forme (ex: promoții, reduceri de fidelitate, acordate individual, aleatoriu sau ca urmare a participării la un concurs sau chestionar). Nu aveți dreptul la o reducere dacă reducerea nu a fost determinată de către noi sau în cazul în care comanda dumneavoastră nu este conformă regulilor privind reducerile.

12.2.2. Dacă nu specificăm altfel, reducerile sunt scăzute din valoarea totală a prețului următoarei comenzi. În cazul unei comenzi pentru mai multe produse,  se va aplica uniform un procent de reducere pentru fiecare produs din această comandă sau se va aplica o reducere fixă în mod proporțional, pe fiecare produs din această comandă; în cazul în care suma nu poate fi aplicată uniform, restul se va aplica comenzii, câte un produs o dată, până când nu va mai fi disponibilă nici o reducere.

12.2.3. Când returnați un produs, iar returul vă conferă dreptul la o rambursare din orice motiv (drept voluntar de returnare a produselor, drept legal de retragere, garanție), suma rambursată va fi redusă cu contravaloarea reducerii aplicate produsului returnat, fiind rambursată numai suma efectiv achitată.

12.2.4. Reducerea nu poate fi efectuată sub formă de numerar sau rambursare.

12.2.7 In cazul reducerilor/promotiilor cu termen nespecificat, acestea pot inceta la decizia Vanzatorului.

12.3. Plată

12.3.1. Puteți utiliza una dintre modalitățile de plată oferite pe site-ul nostru conform condițiilor indicate pe acesta, dacă există. Pentru a efectua plata în magazinul nostru online, puteţi alege una din cele două metode de achitare a facturii şi anume: 
- Plata Online cu Card Bancar;
- Plata cu Numerar la Livrare (Plata Ramburs) pentru comenzi de minim 100 lei.

12.3.2. Plata prin procesatorul de plăţi este o modalitate de plată on-line cu cardul. Datele cardului de plată ale Clientului / Utilizatorului / Cumpărătorului nu vor fi accesibile Tănase S. Sorin Mihai P.F.A. și nici nu vor fi stocate de către Tănase S. Sorin Mihai P.F.A. sau de către procesatorul de plăți integrat în site, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Clientul / Utilizatorul / Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.. Din motive de securitate a Tranzacțiilor Clientul / Utilizatorul / Cumpărătorul este sfătuit să nu rămână logat pe site și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: să conțină cel puțin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale).

12.3.3. Perioada de plată depinde de modalitatea de plată pe care o alegeți și/sau de furnizorul terță parte de servicii de plată (a se vedea secțiunea următoare). Dacă nu putem efectua livrarea unui produs comandat după ce ați efectuat plata, vă vom rambursa suma plătită pentru acest produs, în conformitate cu dispozițiile privind rambursarea din secțiunea privind drepturile dumneavoastră legale de retragere stabilite în acești Termeni și Condiții, în termen de cel mult 14 zile în condițiile specificate anterior în Termeni și Condiții.

12.3.4. Atunci când alegeți o modalitate de plată care implică un furnizor terță parte de servicii de plată ați putea fi supus unor termeni și condiții și/sau unor taxe percepute de terța parte și veți achita în conformitate cu termenii și condițiile aplicabile între dumneavoastră și furnizorul terță parte de servicii de plată; vă recomandăm să citiți acești termeni și condiții.

12.3.5. Ne rezervăm dreptul de a restricționa în mod individual modalitățile de plată disponibile pentru dumneavoastră. În cazul în care se aplică o astfel de restricție și doriți să primiți mai multe informații, accesaţi secţiunea Contact.

12.3.6. Nu ne asumăm responsabilitatea în cazul în care modalitatea de plată care implică un furnizor terță parte de servicii de plată nu este disponibilă sau nu funcționează.

12.3.7. Ne rezervăm dreptul de a aduce oricând modificări asupra modalităților de plată disponibile și/sau a condițiilor acestora prin postarea modalităților de plată disponibile pe acest site fără nici o altă notificare.

12.3.8. Fiecare parte își plătește propriile cheltuieli pentru utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în vederea încheierii contractului de achiziție.

13. Livrarea și Costurile de Livrare

13.1. Intenționăm să efectuăm livrarea în perioada de timp estimată, indicată pentru un anumit articol de pe site-ul nostru, dar nu mai târziu de 30 de zile de la înregistrarea comenzii. Datele preconizate pentru livrare indicate pe site-ul nostru sunt doar aproximative și orientative și nu limitează perioada de livrare de 30 zile prevăzută în prezenta secțiune. Dacă nu putem efectua livrarea în termenul de livrare de 30 de zile, vă vom informa prin e-mail. În cazul în care nu vom primi nici un răspuns de la dumneavoastră în termen de 3 zile lucrătoare de la data notificării noastre, se consideră că ați acceptat prelungirea perioadei de livrare, care nu limitează dreptul dumneavoastră de a anula sau retrage comanda. În cazul în care, nu putem efectua livrarea nici în termenul prelungit de livrare, vă vom informa prin e-mail, și, în măsura permisă de lege, vom conveni cu dumneavoastră termenul de livrare, dacă este cazul.

13.2. Livrăm produsele pentru care am acceptat comanda dumneavoastră prin intermediul unei companii de transport selectată de noi. Livrăm la adresa pe care ne-ați furnizat-o pentru livrare. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru cazurile în care adresa este comunicată incorect sau incomplet.

13.3. Livrarea STANDARD costă 25 de lei, insa momentan avem o PROMOŢIE de livrare la 20 lei pentru orice comandă.

13.4. Livrarea poate fi GRATUITĂ ÎN PLOIEŞTI (0 lei), în faţa Palatului Copiilor din 9 Mai, prin predare personală de către noi, DOAR dacă îndepliniţi condiţiile: Comandă Online, Plata cu Cardul şi Ridicare Personală.

13.5. Preturile de livrare pot varia in functie de perioadele promotionale (Black Friday, Craciun, Halloween etc).

14. Țările cu Livrare și Restricțiile de Livrare

14.1. Furnizăm produse comandate prin intermediul site-ului nostru, numai persoanelor fizice/consumatorilor finali cu o adresă de expediere în Romania.

14.2. Ne rezervăm dreptul de a limita în mod individual cantitățile pe care le puteți comanda sau pentru care noi acceptăm o comandă și/sau de a restricționa sau exclude în mod individual livrarea sau prestarea serviciului către dumneavoastră și/sau de a restricționa sau exclude în mod individual unele dintre metodele de plată disponibile pentru dumneavoastră și/sau de a restricționa sau exclude (în măsura permisă de lege) contul dumneavoastră, inclusiv, dar fără a se limita la motive legate de comportamentul sau activitatea pe care ați avut-o pe site-ul nostru, în cazul în care accesul la sau existența contului dumneavoastră sau acest comportament ar putea dăuna Semporius.ro / Tănase S. Sorin Mihai P.F.A. în orice fel sau dacă vom constata existenta unor nereguli și/sau încălcări ale oricăror dispoziții ale termenilor și condițiilor noastre. În acest caz, vă puteți adresa Sectiunii Contact la datele de contact indicate pe site-ul nostru pentru mai multe informații despre decizia sau acțiunea noastră.

15. Returnarea Voluntară a Produselor / Garanție privind Returnarea

15.1. În plus față de dreptul dumneavoastră legal de retragere (a se vedea secțiunea separată) sau drepturile dumneavoastră în cazul în care un produs este defect sau neconform (a se vedea secțiunea de garanție), vă acordăm în mod voluntar dreptul de a returna orice produs din orice motiv, conform celor stabilite mai departe în această secțiune privind returul produselor.

15.2. Acest drept privind retururile produselor nu se aplică la produsele conform specificațiilor dumneavoastră, produsele consumabile, programe software care au fost activate după livrare.

15.3. Ne puteți trimite înapoi orice produs cât mai curând posibil, dar în nici un caz mai târziu de 30 zile de la data livrării folosind formularul de Retur care este disponibil pe site la secțiunea ”Formular Returnare”. Va trebui să suportați costul direct al returnării produselor.

15.4. În cazul în care criteriile de mai sus nu sunt îndeplinite, din păcate, nu vom putea accepta returul și în consecință nu vă vom putea rambursa prețul plătit. Ne rezervăm dreptul de a va solicita achitarea contravalorii costurilor ocazionate de retrimitere a produsului către dumneavoastră.

15.5. Dacă vom accepta returnarea produsului, vă vom rambursa toate plățile primite de la dumneavoastră nu mai târziu de 14 zile de la primirea acestuia.

15.6. Vom efectua această rambursare prin transfer bancar, in acest sens fiind necesar sa ne furnizați un cont IBAN precizând și titularul acestuia.

15.7. Dreptul dumneavoastră de a returna produsele în conformitate cu această secțiune este separat de dreptul dumneavoastră legal de a vă retrage comanda sau din a vă retrage din contractul încheiat cu noi (a se vedea secțiunea separată).

16. Garanție

16.1. Pentru produsele NOI pe care le vindem prin intermediul site-ului nostru, garantăm conformitatea și calitatea produselor pentru perioada prevăzută în documentele justificative (ex: certificate de garanție), pe care le oferim sau le punem la dispoziția dumneavoastră. Vă garantăm că fiecare produs, la livrare și pe întreaga perioadă de garanție aplicabilă, va confirma descrierea sa în toate aspectele semnificative, va fi de o calitate satisfăcătoare și se va potrivi în mod rezonabil pentru toate scopurile pentru care produsele de acest tip sunt de obicei furnizate.

16.2. Veți beneficia întotdeauna de drepturile de garanție ale consumatorului prevăzute de legea aplicabilă. În cazul în care garanția pe care o oferim limitează sau exclude orice drepturi pe care le aveți în conformitate cu legislația obligatorie aplicabilă, dispozițiile acestei legislații vor prevala.

16.3. Garanția este acordata în condițiile acționării de către dumneavoastră în conformitate cu instrucțiunile privind utilizarea și întreținerea.

16.4. Garanția nu se aplică în caz de uzură a produselor (sau părți ale acestora), cauzata de utilizarea produselor in alte scopuri fata de acelea pentru care au fost destinate. De asemenea, garanția nu se aplică în caz de defecte cauzate de utilizarea incorectă și tratamentul neprofesional sau nepotrivit sau pentru eventualele pagube produse ca urmare a acestei utilizări. Pentru articolele vândute la un preț mai mic garanția nu se aplică pentru defectele pentru care a fost convenit prețul mai mic. Pentru articolele Second-Hand / Vintage, nu suntem răspunzători pentru imperfecțiuni care corespund nivelului de utilizare sau uzură prezentate de produs la momentul livrării.

16.5. Informațiile cu privire la termenii și condițiile de garanție se pot regasi pe pagina articoulului “Garanţia Produselor” de pe site-ul nostru.

16.6. În cazul în care produsul livrat este defect sau neconform, beneficiați de drepturile care decurg din garanția noastră. Nu beneficiați de drepturile și dispozițiile prezentei secțiuni (Garanţia Produselor) în măsura în care știați despre defect atunci când ați plasat comanda (sau cineva o terță parte în numele dumneavoastră) sau dumneavoastră ați cauzat defectul. În cazul în care un produs livrat este defect sau neconform, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil, într-un termen rezonabil de la descoperirea defectului sau neconformității și să ne returnați produsul. În acest caz, ne veți furniza documente justificative pentru reclamația dumneavoastră, inclusiv formularul de retur completat, factura sau dovada plății și motivele reclamației. Vom examina produsul în consecință.

16.7. Aveți dreptul de a solicita repararea sau înlocuirea produsului, în cazul în care această solicitare nu este nerezonabilă în ceea ce privește natura defectului sau a neconformității si cu respectarea conditiilor de acordare a garantiei. Dacă, în mod rezonabil, nu putem repara sau înlocui produsul, vă vom rambursa suma plătită pentru acest produs in termen de 14 zile conform legii. Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, sunteți de acord în mod expres că în temeiul obligației noastre de garanție, putem alege să vă rambursăm suma plătită pentru acest produs având în vedere că, din perspectiva drepturilor consumatorilor, rambursarea este cel puțin la fel de favorabilă pentru Dumneavoastră, ca și alte drepturi de garanție de care puteți beneficia.

16.8. Pentru cazurile de rambursare a sumelor achitate pentru produse returnate de către dumneavoastră, vom rambursa în termen de 14 zile suma totală primită de la dumneavoastră pentru aceste produse.

16.9. Vom efectua această rambursare prin transfer bancar. Dacă nu ne-ați comunicat deja acest lucru, vă rugăm sa ne transmiteți cel mai târziu la data returnării produsului, detaliile contului bancar personal (numele băncii, codul IBAN, numele titularului de cont), în care putem efectua rambursarea.

16.10. Pentru a apela la garanție, dacă este necesar, trebuie să păstrați certificatul de garanție, factura şi dovada efectuării plătii. Pentru produsele NOI care nu vin însoţite la noi de catre un certificat de garantie sau produsele Second-Hand / Vintage, produsul poate fi returnat si suma rambursată, in baza facturii şi dovezii efectuării plătii.

17. Diverse

17.1. Transferul de drepturi și obligații: Contractul dintre dumneavoastră și noi este obligatoriu.

17.2. Nulitate: În cazul în care o instanță sau autoritate competentă decide că oricare dintre dispozițiile acestor Termeni și Condiții este invalidă, ilegală sau inaplicabilă conform legii aplicabile, această dispoziție va fi modificată și interpretată astfel încât să se realizeze cel mai bine obiectivele dispoziției inițiale în măsura permisă de lege. Restul dispozițiilor vor rămâne în vigoare.

17.3. Întregul Acord: Acești Termeni și Condiții și orice alte documente (inclusiv în format electronic sau publicate pe site-ul nostru) la care se face referire în prezentul document precum și orice altă dispoziție din contractul de achiziție, conțin întreaga înțelegere dintre dumneavoastră și noi cu privire la comanda dumneavoastră și la contractul de cumpărare. Nici o expunere sau declarație, orală sau scrisă, care nu este inclusă în prezentul document nu va fi obligatorie pentru dumneavoastră sau pentru noi dacă nu a fost convenită de comun acord între dumneavoastră și noi.